มุสิกเศรษฐีได้ทรัพย์ครั้งนี้มาด้วยปัญญาโดยแท้


เขาได้ข่าวสารก่อนผู้อื่น..........  แล้วข่าวสารนี้เขาได้มาอย่างไร…….


ได้มาจากความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้คนทั่วไป ผู้ที่ให้ข่าวสารก็ไม่ได้ตั้งใจ


อยู่ที่ปัญญาของผู้รับฟังที่จะถอดรหัสข่าวสารออกมาเป็นวิธีการที่จะสร้างกำไร...........................


อาจมีผู้สงสัยว่า เหตุใดมุสิกเศรษฐีไม่เป็นผู้ขายสินค้านั้นเองบ้าง


แทนที่จะขายให้พ่อค้าอื่นไปจนหมด  ก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก


สิ่งที่มุสิกเศรษฐีคิดก็คือ   เขาต้องรู้จักประมาณตนเอง  และรู้ว่าเมื่อใด


ควรจะจบเรื่อง  เช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆ ในชีวิต  เขารู้ว่าต้องมีเงินบ้างจึง


จะเจรจาจนกระทั่งทำให้นายเรือเชื่อถือและรับมัดจำไว้ แต่เขาก็ไม่ได้


มีเงินมากมายพอที่จะซื้อสินค้ามาไว้ในมือจำนวนมากได้  เขาเพียง


แต่กะเก็งความต้องการของพ่อค้าอื่นๆ และฉวยโอกาสเท่าที่โอกาส


เปิดให้เท่านั้น  อีกประการหนึ่ง เขาไม่ต้องการแข่งขันกับพ่อค้าอื่นๆ


ที่เขาขายสินค้านั้นๆ อยู่แล้ว  จะเป็นการสร้างศัตรูโดยไม่จำเป็น


ตราบเท่าที่เขายังมีปัญญา เขาต้องหาทางก่อร่างสร้างตัวด้วยกิจการอื่น


ที่ได้ประโยชน์ต่อผู้อื่น และไม่เบียดเบียนผู้ที่ทำกิจการอยู่แล้ว.....................


มุสิกเศรษฐีได้เงินมา 200,000 กหาปณะ ซึ่งมากมายล้นเหลือใน


ชีวิตของเขา  ถ้าเป็นเรา เราจะนำเงินนั้นไปทำอะไร ลองคิดกันดูนะคะ


............................


นี่เป็นวิธีใช้เงินของมุสิกเศรษฐี


เมื่อเขาได้เงินมานั้น ก็มาคิดได้ว่าที่เขามีทรัพย์ได้ถึงเพียงนี้


ก็เพราะท่านจุลลกะ เป็นผู้ชี้เรื่องหนูตาย  ทำให้เขาได้ความคิด


เขาควรมีกตัญญู  เขาจึงไปขอพบท่านจุลลกเศรษฐี แล้วแบ่งทรัพย์ให้ท่ากึ่งหนึ่ง


ในชั้นต้น ท่านเศรษฐีสงสัยว่า เขาแบ่งทรัพย์ให้ท่านทำไม


เขาจึงเล่าเรื่องนับแต่ได้หนูตายให้ฟัง  ท่านเศรษฐีได้รับฟังแล้วจึงพอใจ


ในความมีกตัญญูและรู้จักหาทรัพย์ของเขา จึงได้ยกธิดาให้เป็นภริยาของเขา


ทั้งสองสามีภรรยาก็ได้ทำงานมีกิจการของตนเอง เมื่อจุลลกเศรษฐีถึงแก่กรรม


พระราชาจึงแต่งตั้งให้มุสิกเศรษฐีเป็นเศรษฐีแห่งพาราณสีสืบมา

edit @ 15 Oct 2008 10:26:45 by (- - ")

Comment

Comment:

Tweet

แอบตามอ่านอย่างลับๆมานาน
จบซะแล้วเรื่องนี้

ขอบคุณมากๆนะครับ ที่เอาเรื่องดีๆแบบนี้มาให้อ่านกัน surprised smile

#1 By dawnbringerz on 2008-10-12 23:51