วัยเด็ก

นายเทียม  โชควัฒนา
เกิดวันที่  14  มกราคม  2459
บิดาชื่อ   นายฮกเปี้ยว   

มารดาชื่อ   นางสอน

พ่อ ของนายเทียม จะมีพี่น้องร่วมท้อง 7 คน  และญาติห่างๆอีกหลายสิบคน  พวกเขาส่วนใหญ่จะช่วยกันทำงาน  และอาศัย